Marknadsbrev 2020

Vintern är på ingång och ett vaccin mot Covid-19 ser ut att vara på gång mot årsskiftet vilket vi hoppas blir en vändpunkt i denna pandemi.

Ett halvår har snart passerat sedan 1 Alarm tog över Firstsecurity och det gläder oss att de flesta kunder valt att stanna kvar. I slutet på sommaren fram till nu har 1 Alarm införskaffat 2.st. tjänstebilar, datorer, läsplattor, frankeringsmaskin samt arbetskläder. Vi har även utbildat oss i våra administrativa system och på så vis effektiviserat administrationen och sparat massor med timmars jobb. Personalstyrkan är fortsatt liten med anledning av pandemins konsekvenser. Vi har även valt att styra försäljningen i digitala kanaler för att anpassa oss utifrån rådande situation. Under hösten har vi inlett ett skyltbyte med anledning att vi valt att gå vidare med 1 Alarm loggan. Vi äger dock rättigheterna till Firstsecurity loggan vilket innebär att varumärket ännu finns kvar. Nästa vecka i december startar verksamheten i Sundsvall i Västernorrland och 1 Alarm byter lokal den 1 december. Vi har även valt att göra om hemsidan som är klar i dagarna.

Under hösten har vi inlett ett samarbeta med Viasat angående försäljning av Viasats produkter med TV, bredband och play. Målet med Viasat är att ha flera team som säljer deras produkter.

Vi har nu satt budgeten inför 2021 och målet är att bygga upp team, försäljning med larm och Viasat i de län vi är verksamma i och sedan öppna upp flera kontor i takt med att försäljningen tar fart. Med detta sagt vill vi på 1 Alarm önska er kunder en God Jul och ett Gott Nytt År.

Med vänliga hälsningar
Peter och Niklas med personal