Integritetspolicy (GDPR)

Din integritet är viktig för oss

1 Alarm Sverige AB har förvärvats av Svenska Alarm och vill ni köpa smarta och bra larm ni äger själva besöker ni oss på svenskaalarm.se. Vår  integritetspolicy kan ni ta del av här.
I denna integritetspolicy förklaras det vilka personuppgifter som 1 Alarm Sverige AB samlar in från dig och andra och hur vi använder dessa uppgifter.

1 Alarm Sverige AB använder dina personuppgifter för att fastställa kundrelationer och uppfylla avtalet beträffande leverans av larmtjänster och hyrning eller köp av larmutrustning, såväl som eventuella överenskomna ytterligare tjänster och eventuellt senare beställningar/bekräftelser.

Detta omfattar behandling för att identifiera och kontakta dig som kund, användare som du givit åtkomst till, kontaktpersoner eller andra personer relaterade till att installera larm och tillvalsprodukter, service och underhåll, övervakning och uppföljning av larmsituationer samt eventuella ytterligare tjänster, såväl som personlig anpassning av tjänsten.

Informationen används även för att säkerställa att utomstående inte kan komma åt information och funktioner i tjänsten och för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Vidare behandlar 1 Alarm Sverige AB dina personuppgifter i följande syften: för att svara och följa upp dina förfrågningar, förbättringar och utveckling av befintliga och nya produkter och tjänster, och för att kontakta dig och föra en dialog med dig gällande nyheter, erbjudanden och information om produkter och tjänster från 1 Alarm Sverige AB, såvida du inte väljer att avstå från sådan kommunikation.

Detta är en översikt över de personuppgiftskategorier som 1 Alarm Sverige AB behandlar:
• Förfrågningar och dialog med befintliga och potentiella kunder samt andra:
Information från telefonsamtal, förfrågningar, säljaktiviteter och kontaktformulär med webb-ID/ursprung, e-post, SMS och chattdialog, såväl som data från accepterade cookies och i vissa fall telefoninspelningar.
Om du tillhandahåller SMS och e-post vid förfrågningar, då förutsätter vi att du föredrar elektronisk kommunikation, om du inte gör något förbehåll. Innan vi upprättar kundrelationer, registrerar vi namn eller företagsidentitet, personnummer eller organisationsnummer och vi utför även en kreditvärdering och registrerar resultatet av den.

• Kundrelationer: Namn, födelsedatum eller företagsidentitet, kundnummer, telefonnummer och e-postadress(er) såväl som kontaktperson(er), eventuellt med tillhörande kontaktuppgifter.
Adress för larminstallationen, kundnummer, hustyp, paneltyp och plats för larmkomponenter och användarnamn, lösenord samt kod såväl som pris och faktureringsinformation. Användning av larmsystemet, bland annat tidsstämplar för aktivering eller avaktivering, vilka kommandon som har utförts och vem som har utfört dessa (kod) och larmaktiveringsinformation med verifieringsbilder från händelser och uppföljning.
Information om avtal, ägarbyte, installation, service och underhåll. Hantering av integrerade lås och smarta kontaktkontroller (om kunden har det installerat).

• Cookies: Användningen av cookies regleras i vår cookiepolicy. I den finner du information om vår användning av cookies och hur du kan välja att acceptera cookies och ändra vilka kategorier du accepterar. Se http://www.1alarm.se/cookies
1 Alarm Sverige AB behandlar uppgifter så länge som behandlingens syfte kräver det. Efter det tas uppgifterna bort på ett säkert sätt, såvida de inte anonymiseras eller om det finns en rättslig grund för vidare lagring av uppgifter.
De personuppgifter som 1 Alarm Sverige AB behandlar kommer ifrån dig, larmanvändare som du givit åtkomst till eller dina kontaktpersoner. En del information kommer även från oss, tips från andra, våra allianspartner eller -företag som hjälper 1 Alarm Sverige AB med installation, distribution, kreditvärdering, kundservice och uppföljning, fakturering, serviceutförande och leverans av IT-/tekniktjänster.
Dessa företag behandlar dina personuppgifter på våra vägnar i det begränsade syftet att det är nödvändigt för dem att utföra assistansen och förbättra överenskomna produkter eller tjänster i enlighet med befintliga databehandlingsavtal.
I övrigt kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut till andra såvida du inte gett ditt samtycke till detta, till exempel i samband med ett förmåns-/specialerbjudande eller bonusprogram eller om 1 Alarm Sverige AB har en rättslig skyldighet att lämna ut dem.

Dina personuppgifter lagras och behandlas inom EU/EES, eller i ett tredje land, i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler eller skölden för skydd av privatlivet samt gällande dataskyddslagstiftning.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är huvudsakligen att det är nödvändigt att uppfylla kundavtal och leverera överenskomna produkter och tjänster, utöver att vidta åtgärder på din begäran innan ingång av avtal och uppfylla rättsliga skyldigheter.
När det gäller andra syften, kommer den rättsliga grunden vara ditt samtycke eller legitimt intresse. Enligt 1 Alarm Sverige ABs bedömning har vi ett legitimt intresse i att svara och följa upp dina förfrågningar om våra produkter och tjänster och föra en dialog om nyheter, erbjudanden samt produkter och tjänster från 1 Alarm Sverige AB, om du inte invänder mot att vi gör det.
1 Alarm Sverige AB tar inga beslut enbart baserade på automatiserad behandling, men registrerade personuppgifter och andra uppgifter används för att välja eller anpassa dialogen med dig samt erbjuda dig en bättre uppföljning och upplevelse. Du kan när som helst begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot kommunikation via vissa kanaler. Emellertid kan detta begränsa 1 Alarm Sverige ABs möjligheter att föra relevant dialog och leverera överenskomna tjänster utan att detta vanligtvis innebär en överträdelse från vår sida.

Du har rätt till åtkomst, rättelse och radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa och invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet, dvs. rätten att erhålla dina personuppgifter som du har lämnat ut till 1 Alarm Sverige AB och som behandlas elektroniskt. Du kan erhålla informationen direkt eller få den överförd till ett annat personuppgiftsbiträde/-ansvarig. Om inget annat begärs, kommer informationen tillhandahållas i ett vanligt elektroniskt format till din registrerade e-postadress. För att ta del av dessa rättigheter, måste du bekräfta din identitet. Se kontaktuppgifterna längst ned i denna dataskyddsförklaring.

Om du anser att 1 Alarm Sverige ABs behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen. Om våra tjänster eller produkter ändras, eller om dataskyddslagstiftningen ändras, kan det leda till ändringar i den här integritetspolicyn.

Det finns alltid uppdaterad information på vår webbplats: http://www.1alarm.se/gdpr

Tjänsteleverantör och personuppgiftsansvarig är Webbsidans ägare och säkerhetsansvarig är:

1 Alarm Sverige AB AB

Har du frågor?